Skip to main content

Missie en Visie


Onze missie en visie is gevisualiseerd door wijkbewoner Edward Kobus. 

missieVisieNijlan StudioEdwardKobus 240417001 web
Onze missie
 

Wijkpanel Nijlân wil samen met de bewoners én de gemeente zorgen voor:


Een groene wijk waar het goed, veilig en prettig wonen is voor alle bewoners!

Het wijkpanel zet zich in voor Nijlân en is de belangrijkste gesprekspartner van de gemeente.
Wij zijn er voor de bewoners.
Wij horen wat er leeft of wat we kunnen verbeteren.
Wij denken mee over maatregelen in het beleid voor de wijk.

Het wijkpanel bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers uit de wijk.
Wij verbinden ons graag met onze bewoners. En we werken met plezier samen met bewoners, lokale ondernemers en instanties.

Wij delen wat wij doen via de website en social media.

Onze visie

Elke wijkbewoner - jong en oud - moet zich thuis kunnen voelen in onze wijk!

Onze speerpunten zijn: groen, biodiversiteit, sport, spel en een schone veilige wijk.

Nijlân is de meest groene wijk van Leeuwarden aan de rand van de stad.
We beschikken over rust, groen en ruimte en toch dichtbij de mooie bruisende binnenstad van Leeuwarden.
Prettig wonen betekent rust en tijd voor ontspanning zoals sporten, wandelen of spelen.
Onze wijk beschikt over de groene Long, de ontmoetingstuin, het sportpark en de prachtige vlindertuin.

Als wijkpanel zetten we ons in voor:

  • behoud en verbeteren van onze natuur (groenvoorzieningen)
  • speel- en sportvoorzieningen
  • een schone aantrekkelijke wijk
  • (verkeers)veiligheid
  • gezamenlijk ontmoeten in onze wijk

Het wijkpanel kent diverse werkgroepen waarin de wijkpanel leden zitting hebben. Hierdoor heeft ieder wijkpanellid een aandachtsgebied.

Deze werkgroepen zijn:

  • Communicatie: wijkkrant, socialmedia, website.
  • Sport, spel en activiteiten: speeltuinen, organiseren activiteiten
  • Groen en Bloei: vlindertuin, groenvoorziening in de wijk
  • Sociaal Domein: eenzaamheidsbestrijding, ontmoeten, saamhorigheid
Als wijkpanel maken we een jaarplan waarin gekeken wordt wat de werkgroepen gaan doen dat jaar en wat er nodig is aan budget.
© 2024 Wijk Nijlân