Skip to main content

Panelleden

Het wijkpanel Nijlân bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die in de wijk wonen.
Elk wijkpanellid heeft een bepaald aandachtsgebied binnen het panel.

Dian Webbink is de voorzitter en heeft daarnaast als aandachtsgebied het sociale domein.

Daan Feenstra is de penningmeester.

Hinke Roorda is de secretaris en houdt zich ook bezig binnen het sociale domein.

Bauke Westra en Roderick Slof houden zich beide bezig met groei en bloei.

Liesbeth Dam en Wybren de Graaf hebben beide het aandachtsgebied sport, spel, activiteiten en communicatie (wijkkrant, website, socials)

Op dit moment zijn nog twee plekken beschikbaar binnen het wijkpanel, wil je ons panel versterken?
Neem dan contact op met het wijkpanel via het contactformulier of mail naar: wijkpanel@nijlan.nl
© 2024 Wijk Nijlân