Wijkpanel


Het wijkpanel vergadert iedere tweede dinsdag van de maand om 19.30 uur in het wijkcentrum Nijlân.

Ben je geïnteresseerd? Kom gerust eens langs
Heb je iets wat je graag wilt bespreken met het wijkpanel? Of heb je leuke ideeën om onze wijk nog mooier te beter te maken?
Neem contact met ons op, zodat je je punt kan inbrengen op onze vergadering. Je bent van harte welkom!

We zijn altijd op zoek naar bewoners die aan de slag willen met de groenste wijk van Leeuwarden.
We nodigen je van harte uit om contact met ons op te nemen:

Het wijkpanel bestaat uit de volgende personen 

Harm Mink secretaris  
Dian Webbink           voorzitter  
Daan Feenstra Klaas Wierenga        Wybren de Graaf
Bauke Westra Roderick Slof Gerda van der Linden
Hein Joustra Hinke Roorda Liesbeth Dam

 

 

Contact

Adres


Surinamestraat 31
8931 CX Leeuwarden
058-2885403

Facebook

© Copyright Wijk Nijlân  |  Login  |  Privacy Statement  |  Ontwerp WebSpinner