Skip to main content

Wijkpanel

Het wijkpanel Nijlân bestaat uit een aantal enthousiaste vrijwilligers die in de wijk wonen.
Elk wijkpanellid heeft een bepaald aandachtsgebied binnen het panel.

Dian Webbink is de voorzitter en heeft daarnaast als aandachtsgebied het sociale domein.

Daan Feenstra is de penningmeester.

Hinke Roorda is de secretaris en houdt zich ook bezig met zaken binnen het sociale domein.

Bauke Westra en Roderick Slof houden zich beide bezig met groei en bloei, waaronder de vlindertuin.

Liesbeth Dam en Wybren de Graaf hebben beide het aandachtsgebied sport, spel en activiteiten en zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar de wijkbewoners ed.

Op dit moment zijn nog twee plekken beschikbaar binnen het wijkpanel, wil je ons panel versterken?
Neem dan contact op met het wijkpanel via het contactformulier of mail naar: wijkpanel@nijlan.nl

Lees hier het jaarverslag en financiële verantwoording van het wijkpanel 2023.

Financiële_verantwoording_Wijkpanel_Nijlân_2023_website.pdf

Jaarverslag_wijkpanel_Nijlân_2023.pdf

 

 

 

© 2024 Wijk Nijlân