Skip to main content

De tuin

In 2012 is vanuit het Wijkpanel Nijlân het idee ontstaan om het braakliggend terrein van de voormalige basisschool Het Palet, welke in het najaar 2011 is afgebroken, te veranderen in een aantrekkelijke tuin voor insecten en buurtbewoners. De tuin ligt centraal in de wijk aan de Antlillenweg direct naast het wijkcentrum.

Vlindertuin Nijlân heeft zich door de jaren heen steeds verder ontwikkeld als een fijne plek voor insecten. Zo zijn er ieder jaar o.a. veel vlinders, bijen, hommels en libellen te zien. Om de tuin voor zoveel mogelijk insecten aantrekkelijk te maken zijn er veel inheemse planten en struiken aanwezig. Belangrijke waardplanten voor rupsen zoals bijvoorbeeld brandnetels blijven dan ook zoveel mogelijk staan. Verder wordt er gefaseerd gemaaid zodat er ook altijd grassen van verschillende hoogtes aanwezig zijn.

Het beheer wordt, onder leiding van het enthousiaste wijkpanel lid Bauke Westra, geheel door een groepje vrijwilligers gedaan. Gereedschappen en middelen worden door het wijkpanel Nijlân beschikbaar gesteld. De gemeente, het wijkpanel en vooral de vrijwilligers maken het mogelijk dat de tuin in stand gehouden kan worden.

Vlindertuin Nijlân is een mooi voorbeeld van een gezamenlijk groenproject waar mens en dier veel plezier aan beleven.

© 2024 Wijk Nijlân