Skip to main content

Groen in de wijk

Geplaatst op: 21 maart 2021
Biodiversiteit
We wonen in een ruim opgezette wijk, er zijn veel grasvelden en waterpartijen. Maar het wijkpanel
vindt dat de grasvelden hier en daar wat saai overkomen. Er zouden misschien wel plaatsen zijn waar
bijvoorbeeld wat meer wilde bloemen kunnen bloeien en bijvoorbeeld bollen en fruitbomen geplant
kunnen worden. Zo instaat er ook meer biodiversiteit.
vlindertuin 1
Ander maaibeleid
De gemeente vindt dat ook en is bijvoorbeeld al bezig met een ander maaibeleid waardoor een
aantal soorten inheemse bloemen uiteindelijk deels weer terug kunnen keren. Ze houden bij welke
soorten het goed doen bij een bepaald aantal maaibeurten. We hebben vorig jaar al kunnen zien dat
het gras op een aantal plaatsen veel langer was omdat er minder vaak gemaaid werd. Op deze
manier wordt de grond ook langzaam verschraald en dat is goed voor de biodiversiteit, veel wilde
planten groeien beter op armere grond. Het wijkpanel wordt door de gemeente van hun maaibeleid
op de hoogte gehouden en heeft hier, samen met de gemeente op de wijkconferentie in 2019 ook
aandacht aan besteed.

Uiteraard zijn niet alle velden en locaties hier geschikt voor, niet iedereen wil hoger gras voor de deur
en zal er ook nog genoeg kort gras over moeten blijven om op te spelen, etc.. Er zal dus goed naar
geschikte plaatsen moeten worden gekeken.

Groene Long en Vlindertuin
Voor insecten zoals wilde bijen en vlinders zijn de inheemse planten van groot belang, veel soorten
hebben het moeilijk en kunnen op deze manier worden geholpen. We hebben midden in de wijk
natuurlijk al een Groene Long en een Vlindertuin waar o.a. zeer veel inheemse planten en insecten te
zien zijn maar we willen hier de komende jaren graag nog meer aandacht aan besteden en ruimte aan
geven. We hopen ook dat er meer mensen in de wijk mee willen denken en mee willen werken aan
groene initiatieven. Er is al een leuk initiatief bij de Van Harinxmaflat uitgevoerd door bewoners (de
Groene vingers) in samenwerking met de gemeente. Hier zijn o.a. boomspiegels beplant, er is een
greppel gemaakt en er zijn fruitbomen aangeplant.

We blijven jullie via de wijkkrant en website informeren en hopen natuurlijk t.z.t. ook weer eens
een wijkconferentie te mogen organiseren.

vlindertuin 2

Ben je ook geïnteresseerd in biodiversiteit?
Kijk dan ook eens op de website van de vlindertuin www.vlindertuinnijlan.nl en bijvoorbeeld die van de Cruydt-Hoeck www.cruydthoeck.nl
Of kom ook eens langs in de vlindertuin. We vertellen je graag iets over de tuin en de planten.

Bauke Westra
© 2023 Wijk Nijlân