Eerste containertuintjes van Friesland in onze wijk

21 mei 2021
Op vrijdag 28 mei 2021 worden in onze wijk Nijlân, de eerste vier containertuintjes van Friesland geplaatst. Dit is een tuintje met echte bloemen en planten rondom een (ondergrondse)container. Zo’n tuintje vergroent de leefomgeving. En is een goede manier om de omgeving rondom containers netjes te houden. Ons wijkpanel, Gemeente Leeuwarden en Omrin werken samen om deze containertuintjes te maken.

tuintje


Onthulling
De onthulling van de tuintjes is op vrijdag 28 mei om 13.30 uur in de Kwelderstraat. De wethouder van onze gemeente de heer Bert Wassink, verantwoordelijk voor duurzaamheid en wijken en dorpenbeleid, is hierbij aanwezig. Vertegenwoordigers van het wijkpanel, Gemeente Leeuwarden en Omrin zijn er ook bij. Onze bewoners van het betreffende appartementencomplex zijn geïnformeerd over deze onthulling.

Unieke samenwerking
Het idee voor de containertuintjes komt vanuit een wijkbewoner van onze wijk. Tijdens een buurtavond vroeg deze bewoner of we wat konden doen aan de lelijke containers. Dit idee pakte het wijkpanel voortvarend op. Hierdoor ontstond een bijzondere samenwerking met het wijkpanel, de gemeente en Omrin. Zo zetten zij zich samen in voor een schonere buurt.

Vergroening en verbinding
In meerdere gemeentes in Nederland blijken containertuintjes effectief. Bewoners ervaren dat tuintjes met echte planten zorgen voor een groene, schone en een nette uitstraling. Een containertuintje kan een duurzame oplossing zijn voor bijzet van afval. Je zet toch geen vuilniszak in een tuintje met planten? Met de pilot van de containertuintjes in de wijk Nijlân wordt bekeken of dit ook in Leeuwarden werkt. Daarnaast zorgen de tuintjes ook voor verbinding van en tussen inwoners. De plantjes hebben namelijk klein onderhoud nodig. We willen graag dat dit gezamenlijk wordt gedaan door het wijkpanel samen met de nwoners van de wijk.

100% duurzaam
De containertuintjes zelf zijn 100% duurzaam. De bakken worden namelijk gemaakt van gerecycled plastic uit het Friese afval. En de planten komen van een lokale, duurzame kweker die het certificaat Green Deal bij zich draagt.

Groene ambities
Gemeente Leeuwarden is druk bezig met het schoner, duurzamer en groener maken van de gemeente. Het plaatsen van de containertuintjes past ook bij de ambities (plannen) van de wijk Nijlân. De wijk heeft al eerdere projecten opgezet in het kader van vergroening en verduurzaming. De containertuintjes zijn een volgende belangrijke stap in de richting die we willen; Nijlân; een groene wijk die bloeit èn waar het prettig wonen is in een schone omgeving.

Contact

Adres


Surinamestraat 31
8931 CX Leeuwarden
058-2885403

Facebook

© Copyright Wijk Nijlân  |  Login  |  Privacy Statement  |  Ontwerp WebSpinner